קבלן רשום

"קבלן רשום" הינו שם תואר, של קבלן שרשום בפנקס הקבלנים. פנקס זה מנוהל על ידי רשם הקבלנים, בו רשומים כל הקבלנים בעלי רישיון קבלן, שניתן להם על ידי משרד הבינוי והשיכון, על מנת לבצע עבודות הנדסיות בנאיות.

רישיון קבלן ניתן על בסיס ניסיון בתחום והסמכות, בתחום הענף המקצועי הרלוונטי, למהנדס, הנדסאי ומנהל עבודה, מרגע זה ואילך הינו זכאי לעבוד ויכול לגשת למכרזים בתחום הענף וסיווג הרישיון שניתן, וכן להעסיק עובדים ממשרד התעסוקה.

כיום בשוק המקומי ניתן למצוא מספר רב של קבלנים, כאשר חלק גדול מהם לא רשום בפנקס הקבלנים, מה שמקשה עליהם לעבוד כהלכה במקצוע שלהם.