מעבר לקבלן רשום

תעודת קבלן רשום ניתנת או לאדם על שמו הפרטי או לחברה כחברה קבלנית – בשני המקרים התעודה ניתנת על פי ועל סמך קריטריונים שונים. כלומר, אדם פרטי שהוא קבלן רשום, בין אם הוא עוסק מורשה או חברה בע"מ ואין לו אפשרות למכור את התעודה במידה והוא לא מעוניין לעבוד יותר בתחום – זה לא משהו שניתן להעברה.

במקרה השני של חברה -חברה הרשומה כקבלן רשום יכולה להתקיים בכלל ככזאת על סמך שהבעלים ובעל המניות בעצמו עומד בקריטריונים להיות קבלן רשום או מעסיק עובדים מקצועיים ומקבל רישום בתור קבלן רשום על שם החברה ועל סמך העסקת העובדים. אם בעל הבית ואו העובדים לא קיימים יותר – הרישום נגרע.