איך להפוך לקבלן רשום?

כדי להפוך לקבלן רשום בפנקס הקבלנים, צריך להתכונן למבחני הקבלה היבטי תפעול והכנת פרויקטים, עמידה בזמנים ורכישת ניסיון בתחום, שיכול לעזור לקבלן שאינו בעל הכשרה ייעודית. קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו. בידיו של כל קבלן שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות נמצאת הודעה מתאימה. ניתן לקחת קורס מקצועי בליווי התהליך: קורס זה מכשיר קבלנים בתחום הבניין בהתאם לתוכנית לימודים מוסדרת ומוגדרת מראש של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. תעודת ההסמכה אותה מקבלים הבוגרים בסיום הלימודים מהווה תנאי לרישום כקבלני שיפוצים על ידי רשם הקבלנים בענף משנה 131, בהתאם לתנאים שבחוק רישום קבלנים משנת 1969.