קבלן רשום בישראל

לימודי קבלן כוללים שורה ארוכה של מבחנים. בניגוד למה שנהוג לחשוב, קריירה בענף הבנייה אינה תלויה רק בכישרון אישי או במוטיבציה. המדינה מקפידה על הכשרת קבלנים היות והיא מודעת לרמת הסיכון שהם לוקחים על עצמם. עבודתם נצמדת לחוקים ברורים וכבר במהלך הלימודים הם עוברים מבחנים על קריאת תכניות, מלאכות גמר, בטיחות והגשת פרויקט בעבודות שיפוץ. העדר תעודת קבלן רשום אינה מצביעה על חוסר מקצועיות או על רמה ירודה של קבלן השיפוצים אלא רק על כך שקבלן השיפוצים לא קיבל את ההסמכה הרשמית. בנוסף, יתכן מצב בו נשכור את שירותיו של קבלן שיפוצים רשום אך במהלך ביצוע הפרויקט הוא יעסיק קבלני משנה שאינם בהכרח רשומים.