הסמכה לקבלן רשום

קבלן בניין אחראי על עבודת הבנייה של מבנים ועבודות תשתית בתהליך ההקמה. רוב הקבלנים הינם עצמאים ומנהלים מספר מצומצם של עובדים. הסמכת הקבלן הוא חלק חשוב בהכשרה שלו, בפרויקטים אותם יקבל ובאפיקי ההתקדמות שלו. על מנת להירשם בתור קבלן על פי חוק, יש צורך בקורס הכפוף לתכנית לימודים מסודרת ומוגדרת של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. רק קבלן רשום יכול לפנות לרשות האוכלוסין לקבלת אישורי העסקה של עובדי שטחים בבניין.

בשלב ראשון מאשרים העסקת 5-7 רישיונות לעובדי שטחים.