הסבר על תהליך קבלן רשום

לפי תקנות רישום קבלנים גם מי שאוחז בתעודת מנהל עבודה ( מוכרת על ידי משרד התמ"ת ) יכול להירשם בפנקס הקבלנים, לעבודה באתר בנייה. קיימות שתי אפשרויות לרישום: לרישום אישי – בעל המקצוע המיועד להיות קבלן צריך להיות בעל עסק או עצמאי (עוסק מורשה והכל פי חוק) , עם תעודת מנהל עבודה בתוקף. לרישום כחברה, בעל המקצוע צריך להיות בעל תעודת מנהל עבודה, וחייב להיות מוגדר כמנהל בפרוטוקול החברה שיש לו מניות בחברה.

מיקור חוץ הוא שיטת ניהול מודרנית, שבבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בבסיסו ולהעבירן לקבלן, ולהותיר בתפעול ובניהול ישיר רק את פעילויות הליבה. שיטה זו מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, להשקיע את מרב המשאבים בכך, ולקיים מוטת שליטה יעילה על האגפים היצרניים בו. השימוש בשיטת מיקור חוץ תפס תאוצה החל מסוף המאה העשרים, עם התפתחות תעשיית ההיי-טק, מערכות המידע והכלכלה העולמית, והיווצרות "הכפר הגלובלי".