חוקים ותקנות

טבלת התשלומים בחוק המכר - לקבלת הטבלה לחצו כאן

מידע לגבי בטיחות באתרי הבניה מאת מפקח העבודה הראשי מר אריק שמילוביץ, לצפיה בקובץ לחצו כאן

שינויים בתעודות הסמכה של מפעילי עגורנים- למידע נוסף לחצו כאן,

להודעת מנהל הבטיחות

 

קורס מנהלי עבודה לתשתית- לקבלת התצהיר לחצו כאן 
 

לצפיה בתקן פיגומים דרישות תפקוד ותכן כללי- לחצו כאן

שינוי בתקן מעקות זכוכית - לצפיה בתקן לחצו כאן

חוקי עוזרי בטיחות- הסבר ו הנחיות ביצוע

יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות מידע בנושא שכר עובדים בענף- לצפיה לחצו כאן 


לקבלת מידע בדבר הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים - לחצו כאן

עדכון הוראת נציב כבאות והצלה לסידורי בטיחות אש בחניונים- לקבלת הנוהל לחצו כאן

תקנון הרובע / תוכנית רובע 3 שאושרה ונכנסה לתוקף - לצפיה לחצו כאן

תחילת הפעילות של מכוני הבקרה - לצפיה במתווה לחצו כאן

אישור תוכנית רובע 3 בתל-אביב יפו - לצפיה לחצו כאן

מדיניות תמ"א 38 ברמת גן - לצפיה לחצו כאן

החלטת ועדת ערר ת"א לעניין תחילת תמ"א 38 3א' בר"ג- לצפיה לחצו כאן

מעקב אחר קבלנים רשומים- הוראת שעה- לצפיה לחצו כאן

צו להגברת האכיפה של העבודה- לצפיה לחצו כאן

 

מפעילי עגורן בדיקה מעמיקה של רשיונות המפעילים- לצפיה לחצו כאן
 

שינוי בתקנות סיווג "סמיכות בזמן" - לצפיה לחצו כאן

 

הנחיות מנהל הבטיחות למעמיס טלסקופי סל לנשיאת אדם - לצפיה לחצו כאן

השתלמות עבודה בגובה למנהלי עבודה - לצפיה לחצו כאן

טבלת ריכוז הכשרות למנהלי עבודה בבניה- לצפיה לחצו כאן